2023. aasta Anni Jürine mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2023. aasta Anni Jürine mälestusstipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Anni Jürine mälestusstipendiumi asutasid 2021. aastal Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut, OÜ Keelekord, MTÜ Eesti Kognitiivse Keeleteaduse Ühing, NB!Write (Põhjamaade ja Baltikumi akadeemiliste tekstide kirjutamise võrgustik), Anni Jürine pere, kolleegid ja sõbrad.

Stipendiumiga toetatakse Tartu Ülikoolis Anni Jürine teadusteemade – akadeemiliste tekstide kirjutamise ja grammatikaüksuste arengu – uurimist ja populariseerimist.  

Stipendiumi suurus:

Üks kuni kaks 500 euro suurust stipendiumi

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli kõigi õppeastmete üliõpilased, et edendada teadustööd Anni Jürine uurimisteemadel.  

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi taotlemiseks ja õppejõu soovitust);
  • uurimistöö kavand ja motivatsioonikiri või kokkuvõte kaitstud/publitseeritud uurimusest ja selle olulisematest tulemustest (kuni 200 sõna);
  • õppejõu soovitus.

Taotlemise tähtaeg:

15. jaanuar 2024 (k.a)

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.