2023/2024. aasta SA Kuressaare Haigla Toetusfondi ja Saaremaa valla stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2023/2024. aasta SA Kuressaare Haigla Toetusfondi ja Saaremaa valla stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumifondi eesmärk on toetada arstiteaduse integreeritud õppe, residentuuri ja doktoriõppe üliõpilasi, kellel on väljapaistvad tulemused õppe- või teadustöös ning valmisolek siduda oma erialane praktika Kuressaare Haiglaga.

Stipendiumi suurus:

Kuressaare Haigla kuulutab välja 2 stipendiumi. Ühe stipendiumi suurus integreeritud õppe üliõpilasele on kuni 2000 eurot aastas ning doktoriõppes õppivale üliõpilasele kuni 3000 eurot aastas.  

Kandideerimise nõuded:

  • Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada sihtasutusele elektrooniline stipendiumitaotlus, sealhulgas motivatsioonikiri, elulookirjeldus ja juhendaja soovituskiri;
  • Õppetulemuste tõend, mis sisaldab ka kaalutud keskmist hinnet (vähemalt 3,5);
  • Stipendiumi taotleja on Tartu Ülikoolis täiskoormusel õppiv vähemalt 5. kursuse integreeritudõppe või doktoriõppe üliõpilane, Eesti Vabariigi kodanik või alalise elamisloaga isik.
  • Stipendiaat peab viima läbi oma 2023/24. õppeaasta erialase praktika Kuressaare Haiglas;

Taotlemise tähtaeg:

10. jaanuar 2024 (k.a)

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.