2023/2024. aasta Neinar Seli stipendium artiklikonkursi “Minu esimene publikatsioon” parimatele autoritele — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2023/2024. aasta Neinar Seli stipendium artiklikonkursi “Minu esimene publikatsioon” parimatele autoritele

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendumi asutaja on Neinar Seli. Stipendiumiga soovib asutaja tunnustada artiklikonkursi „Minu esimene publikatsioon“ parimaid autoreid, toetades sellega noorte teadushuvi ja aidates kaasa uue teaduspõlvkonna kujunemisele.

Ajakirja Eesti Arst ja Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi artiklikonkurssi „Minu esimene publikatsioon“ on korraldatud alates 2015. aastast. Konkursi eesmärk on anda tudengitele erialase teadusartikli kirjutamise kogemus ja arendada oskust väljendada end meditsiiniterminoloogiliselt korrektses eesti keeles.

Tööde laekumise tähtaeg on 1.aprill 2024.

Stipendiumi suurus:

Stipendiumifondi suurus on 3000 eurot. Stipendiumeid määratakse kuni kolmele kandidaadile.

Kandideerimise nõuded:

  • Konkursil võivad osaleda kõik Tartu Ülikooli arstiteaduse õppekava üliõpilased.
  • Konkursile võib esitada nii algupäraseid uuringuid, ülevaateid kui ka haigusjuhu kirjeldusi.
  • Igal artiklil peab olema juhendaja. Tudeng leiab endale juhendaja ja kooskõlastab temaga artikli teema.
  • Üliõpilane peab olema artikli põhiautor. Juhendaja on artikli kaasautor. Kui autoreid on rohkem, siis peab olema välja toodud iga autori osa artikli valmimisel.
  • Kirjutamisel peab lähtuma Eesti Arsti kodulehel avaldatud autori juhendist.

Kandideerimiseks esita:

  • Kandideerimiseks tuleb artiklid esitada esmalt Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi (EAÜS) teadusgrupile aadressil nore@eays.ee  

Taotlemise tähtaeg:

1. aprill 2024 (k.a)

Stipendiumi üleandmine:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist. Parimate artiklite autoreid tunnustatakse ja stipendiumitunnistused antakse üle arstiteaduskonna aastapäeva pidulikul vastuvõtul.