2022. aasta väliseesti külalisprofessori stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2022. aasta väliseesti külalisprofessori stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Väliseesti külalisprofessori stipendium on asutatud selleks, et edendada Tartu Ülikooli liikmeskonna koostööd eesti päritolu tippteadlastega kogu maailmas ning tutvustada rahvusülikooli ja tema rolli. Stipendiumifondi eesmärk on tagada nimekate välismaal töötavate eesti päritolu teadlaste ja õppejõudude osalemine Tartu Ülikooli tegevuses vähemalt ühe aasta või erandina ühe semestri jooksul.

Stipendiumite arv ja suurus:

Üheks õppeaastaks (septembrist juunini) mõeldud stipendium on 50 000 eurot, üheks semestriks (septembrist jaanuarini või veebruarist juunini) mõeldud stipendium on 25 000 eurot.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumi võib taotleda Eesti päritolu teadlane, kes töötab väljaspool Eestit asuvas ülikoolis või teadusasutuses.

Väliseesti külalisprofessor osaleb ülikooli õppe- ja teadustöös, peab ülikoolis avalikke loenguid ning populariseerib oma teadusvaldkonda ülikoolis ja kogu Eestis.


Väliseesti külalisprofessori stipendiumi saaja valimisel arvestatakse taotleja tegevuse vastavust ülikooli ja selle valdkondade arengukavadele. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks kandidaadi erialane edukus ja ühiskondlik tegevus ning tema tegevuse vastavus ülikooli prioriteetsetele teadusvaldkondadele. 

Kandideerimiseks esita:

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada 1. oktoobriks sihtasutuse kodulehel elektrooniline taotlus koos järgmiste lisamaterjalidega:

  • elulugu, mis sisaldab muu hulgas ülevaadet taotleja hariduskäigust ja erialasest tegevusest;
  • ülevaade kavandatavast tegevusest ülikoolis (koos Eestis viibimise ajakavaga);
  • ülikooli asjaomase valdkonna dekaani kinnitus valmisoleku kohta taotleja tööle võtta. 

Taotlemise tähtaeg:

1. oktoober 2022

Stipendiumi kasutamine:

Stipendiumi saaja kuulutatakse välja rahvusülikooli aastapäeva aktusel 1. detsembril 2022. 

Stipendium kantakse üle järgneva õppeaasta jooksul ja on ette nähtud kasutamiseks 2023/2024. õppeaastal.