2022. aasta Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi logopeedia stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2022. aasta Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi logopeedia stipendium

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli logopeedia eriala magistriõppe II aasta üliõpilased, kes soovivad peale kutse omandamist töötada laste ja noorte logopeedina.

Stipendiumi taotlemise eelduseks on magistritöö või lõpueksami teemavalik, mis kinnitab huvi ja valmisolekut nimetatud vanusegrupiga töötamiseks ning soov asuda tööle laste spetsialistina riigi poolt rahastatavat teenust pakkuvas asutuses.

Stipendiumi suurus:

Kaks 2700 euro suurust stipendiumi.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • õppekorralduse spetsialistilt tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne).

Taotlemise tähtaeg:

23. oktoober 2022 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.