2022. aasta Tartu Raefondi preemia — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2022. aasta Tartu Raefondi preemia

Preemia kirjeldus:

Tartu Raefondi preemia (edaspidi preemia) on Tartu linna ja Tartu Ülikooli Sihtasutuse koostöös välja antav preemia Tartu Ülikooli õppejõule või teadustöötajale või õppejõudude või teadustöötajate rühmale ühise töö eest.

Preemia suurus:

2700 euro suurune preemia.

Kandideerimise nõuded:

Preemia on mõeldud TÜ õppejõule või teadustöötajale või õppejõudude või teadustöötajate rühmale tema või nende tunnustamiseks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitleva silmapaistva teadus-, õppe- või arendustöö tulemuse eest, samuti samasuunalise teadus- ja õppetegevuse arendamise eest.

Preemiale saab kandideerida isik(ud), kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn.

Kandideerimiseks esita:

Preemiale kandideerimiseks tuleb esitada elektrooniline stipendiumitaotlus koos põhjendusega ning lisada üks eksemplar teadustööst või ülevaade õppe- või arendustöö tulemustest või teadus- ja õppetegevuse arendamisest. Võimalusel lisatakse avaldusele toetuskiri.

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2022 (k.a)

Preemia antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi