2022. aasta Ruth Käbini stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2022. aasta Ruth Käbini stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Ruth Käbini nimeline stipendium on materiaalne toetus õppe- ja teadustöös edukatele Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna integreeritud õppe üliõpilastele stipendiumina; toetus üliõpilaste vahetusprogrammi läbiviimiseks õppe- ja teadustöö eesmärgil teiste riikidega ning Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi toetuseks osalemaks rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuses.

Stipendiumite arv ja suurus:

Kolm 1000 euro suurust stipendiumit.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumit saavad taotleda:

  1. TÜ meditsiiniteaduste valdkonna integreeritud õppe üliõpilased õppe- ja teadustöö vahendite muretsemiseks ja üliõpilaste vahetusprogrammide toetuseks teiste riikidega;
  2. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts toetusena osalemiseks rahvusvahelistes organisatsioonides.

Kandideerimiseks esita:

Elektrooniline stipendiumitaotlus(sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust).

NB! Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsil palume esitada stipendiumi taotlemiseks vabavormilise avalduse, kus on toodud stipendiumi kasutamise otstarve koos eelarvega ning vastuvõtva organisatsiooni kutse osalemiseks. Vabavormilise avalduse palume saata tysiht@ut.ee.

Taotlemise tähtaeg:

1. aprill 2022

Stipendium antakse üle:

Juuni keskel toimuval TÜ Sihtasutuse kevadsemestri stipendiaatide vastuvõtul.
Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.