2022. aasta professor Atko-Meeme Viru stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2022. aasta professor Atko-Meeme Viru stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumi asutasid 2009. aastal noorte sporditeadlaste innustamiseks Eesti Olümpiaakadeemia ja hr. Neinar Seli.

Stipendiumi suurus:

Üks 2000 euro suurune stipendium.

Kandideerimise nõuded:

Professor Atko-Meeme Viru stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli alla 40 aastased doktorandid, noorteadlased ja õppejõud, kes tegelevad uurimistööga liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas.

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja senise liikumis- ja sporditeaduste alase teadustöö tulemuslikkust, samuti tema panust liikumis- ja sporditeaduste populariseerimisse, kehalise kasvatuse ja spordi alase kõrghariduse, tervist väärtustava eluviisi ja olümpialiikumise edendamisse Eestis.

Kandideerimiseks esita:

Elektrooniline stipendiumitaotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid:

·       senine haridustee ja töökogemus (koolid, kursused, tööpraktika, teaduslike publikatsioonide loetelu);

·       ülevaade ühiskondlikust tegevusest;

·       ülevaade teadustegevusest (tegevus kahe viimase aasta jooksul teadlasena, teaduse populariseerijana, kehalise kasvatuse ja spordi alase kõrghariduse, tervist väärtustava eluviisi ja olümpialiikumise edendajana Eestis);

·       põhjendus stipendiumi saamiseks (stipendiumi kasutamise eesmärk ja tegevuskava selle saavutamiseks);

·       viimase kahe aasta vältel ülikoolivälistest allikatest saadud stipendiumite, toetuste, preemiate loetelu (stipendiumi, toetuse või preemia maksja nimetus, selle otstarve, saamise aeg ja summa);

·       juhendaja soovitus (doktorantidel, taotlusvormi osa).

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2022 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi