2022. aasta Igor ja Kristy Ilinsky stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2022. aasta Igor ja Kristy Ilinsky stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumi eesmärk on toetada noori eesti neurolooge, neurokirurge, neuroradiolooge ja neuroteadlasi, et omandada või täiendada oskusi liigutushäirete, sh düskineesiate kaasaegse ja areneva käsitluse valdkonnas ning omandada põhjalikke teadmisi nende häirete aluseks olevate baasmehhanismide kohta. 2022. aasta stipendium keskendub innovaatilistele neuroradioloogilistele uuringutele, eelkõige aju subkortikaalsete struktuuride uurimisele magnetresonantstomograafia abil. Stipendiumi rahastavad Igor Ilinsky ja Heli-Kristy Kultas-Ilinsky.


Stipendiumite arv ja suurus:

Üks 23 750 euro suurune stipendium.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumi saavad taotleda kuni 35-aastased Eesti Vabariigi kodanikud. Taotlejad peavad olema meditsiiniteaduste õppekava lõpetanud, kes osalevad radioloogia residentuuris või on sinna vastu võetud, neil peab olema kõrgel tasemel akadeemilisi saavutusi ning huvi kaasaegsete ja arenevate ravi- ja diagnoosimisprotseduuride, näiteks aju süvastimulatsiooni, aju piltdiagnostika ja funktsionaalse magnetresonantstomograafia vastu.

Stipendium on mõeldud ka noortele radioloogia või neuroteaduste doktoriõppe lõpetajatele, kelle erihuviks on aju kaasaegsed kuvamisuuringud koostöös neuroloogia, neurokirurgia ja radioloogia erialadega.

Taotlejad peavad leidma kliinilise ja/või akadeemilise teadusprogrammi mõnes Euroopa või Põhja-Ameerika ülikoolis ning olema programmi vastu võetud. Taotlejad peavad suutma oma valikut põhjendada argumentidega, mis näitavad, et valitud programm on kooskõlas stipendiumi eesmärkidega. Samuti peavad taotlejad saama õppeasutuselt kinnituse selle kohta, mis uurimisvaldkonnas ja/või -projektis taotleja osalema hakkab.

Kandideerimiseks esita:

  • stipendiumi taotlus (sihtasutuse elektroonilisel vormil);
  • ülevaade taotleja teadusuuringute kogemusest ja huvidest ning põhjendus, kuidas see stipendiumi eesmärgiga seotud on (kuni 2 lehekülge eesti ja inglise keeles);
  • kinnituskiri vastuvõtvalt asutuselt;
  • soovituskiri juhendajalt;
  • muud dokumendid, mille lisamist taotleja vajalikuks peab, näiteks avaldatud kirjatööd, konverentsi ettekanded jms.
NB! Kuna stipendiumitaotlusi hindab rahvusvaheline komisjon, palume taotlus esitada inglise keeles.

Võimalikud programmid:

Centre for Functional Magnetic Resonance Imaging of the Brain, University of Oxford, UK;
Departments of Radiology and Neurosurgery (Erik Middlebrooks), Mayo Clinic, Florida, USA;
Center for Brain Circuit Theraputics, Harvard University, Boston, USA;
Wellcome Trust Centre for Neuroimaging, University College of London, UK;
Center for Basic Neuromodulation, and Department of Neuroradiology, Freiburg University Medical Center, Germany.

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2022 (k.a)