2022. aasta Helga ja Elmar Minnuse mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2022. aasta Helga ja Elmar Minnuse mälestusstipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Helga ja Elmar Minnuse mälestusfondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli üliõpilaste ning noorte teadlaste ja õppejõudude õpinguid ja enesetäiendamist Rootsi ülikoolides.

Stipendiumite arv ja suurus:

Üks 3000 euro suurune stipendium.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumi saaja peab olema Tartu Ülikooli üliõpilane, noor teadlane või õppejõud (vanus kuni 41.a.). Muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud Eesti traditsiooniliste üliõpilasorganisatsioonide liikmed. Stipendiumi saavad taotleda ka üliõpilasorganisatsioonid osalemiseks akadeemilistel üritustel Rootsis.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • vastuvõtva Rootsi kõrgkooli või teadusasutuse kinnitus taotleja vastuvõtmise kohta.
NB! Üliõpilasorganistasioonidel palume stipendiumi taotlemiseks esitada vabavormilise avalduse, kus on toodud stipendiumi kasutamise eesmärk koos eelarvega ning vastuvõtva Rootsi organisatsiooni kutse.

Taotlemise tähtaeg:

20. aprill 2022

Stipendium antakse üle:

Juuni keskel toimuval TÜ Sihtasutuse kevadsemestri stipendiaatide vastuvõtul.
Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.