2022. aasta Heinz Martin Ederma stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2022. aasta Heinz Martin Ederma stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Heinz Ederma stipendiumifond on asutatud pr. Ülle Ederma poolt 1994. aastal oma abikaasa Heinz Ederma mälestuseks. Stipendiumi makstakse orgaanilist peensünteesi õppivale üliõpilasele, magistrandile või doktorandile.

Stipendiumite arv ja suurus:

Üks 2000 euro suurune stipendium.

Kandideerimise nõuded:

Stipendium määratakse ühele Tartu Ülikoolis orgaanilist sünteesi õppivale bakalaureuseõppe üliõpilasele, magistrandile või doktorandile eelneva stuudiumi jooksul saavutatud tulemuste eest.
Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase edukus stuudiumil ja orgaanilises keemias ning kalduvus rakendada oma teadmisi teaduslikus uurimistöös.

Kandideerimiseks esita:

Elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust).

Taotlemise tähtaeg:

1. mai 2022

Stipendium antakse üle:

Juuni keskel toimuval TÜ Sihtasutuse kevadsemestri stipendiaatide vastuvõtul.
Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.