2022. aasta Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2022. aasta Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium on moodustunud Eesti Rahvuskomitee poolt Tartu Ülikoolile eesti ülikoolina töötamise 75. aastapäeva puhul üleantud rahalistest vahenditest.

Stipendiumite arv ja suurus:

Üks 1500 euro suurune stipendium.

Kandideerimise nõuded:

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium määratakse üliõpilasele, magistrandile või doktorandile eesti rahvuslikke küsimusi või väliseestlust käsitleva õppe-, teadus või ühiskondliku tegevuse eest.

Kandideerimiseks esita:

Elektrooniline stipendiumitaotlus(sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust).

Taotlemise tähtaeg:

1. mai 2022 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.