2022. aasta AS Chemi-Pharm stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2022. aasta AS Chemi-Pharm stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli keemia eriala bakalaureuse- ja magistriõppe
üliõpilaste õppe- ja teadustööd.

Stipendiumite arv ja suurus:

2022. aasta kevadsemestril antakse välja üks stipendium, mille suurus on 2000 eurot.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile on mõeldud üliõpilastele, kes vastavad järgmistele tingimustele:
  • on sõlmitud Tartu Ülikooliga õppeteenuse osutamise leping ja kes on täitnud õppekava vähemalt 30 EAP ulatuses semestri kohta;
  • kaalutud keskmine hinne üle positiivsete tulemuste on vähemalt 4,0;
  • on valmis kohtuma AS Chemi-Pharmi esindajaga ja oma praktikad läbi viima AS Chemi-Pharmis.

Kandideerimiseks esita:

  • Elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust).
  • tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne)

Taotlemise tähtaeg:

01. mai 2022 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendium antakse üle sihtasutuse kevadisel vastuvõtul Tartu Ülikooli botaanikaaias. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.