2022/2023. aasta Neinar Seli stipendium artiklikonkursi “Minu esimene publikatsioon” parimatele autoritele — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2022/2023. aasta Neinar Seli stipendium artiklikonkursi “Minu esimene publikatsioon” parimatele autoritele

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendumi asutaja on Neinar Seli. Stipendiumiga soovib asutaja tunnustada artiklikonkursi „Minu esimene publikatsioon“ parimaid autoreid, toetades sellega noorte teadushuvi ja aidates kaasa uue teaduspõlvkonna kujunemisele.  

Stipendiumi suurus:

Stipendiumifondi suurus on 3000 eurot.

Kandideerimise nõuded:

  • Konkursil võivad osaleda kõik Tartu Ülikooli arstiteaduse õppekava üliõpilased.
  • Konkursile võib esitada nii algupäraseid uuringuid, ülevaateid kui ka haigusjuhu kirjeldusi.
  •  Igal artiklil peab olema juhendaja. Tudeng leiab endale juhendaja ja kooskõlastab temaga artikli teema.
  • Üliõpilane peab olema artikli põhiautor. Juhendaja on artikli kaasautor. Kui autoreid on rohkem, siis peab olema välja toodud iga autori osa artikli valmimisel.
  • Kirjutamisel peab lähtuma Eesti Arsti kodulehel avaldatud autori juhendist.

Kandideerimiseks esita:

Taotlemise tähtaeg:

31. märts 2023 (k.a)

Stipendiumi üleandmine:

Stipendium antakse üle 2023. aasta oktoobri algul toimuvate arstiteaduskonna päevade raames. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.