2021. aasta XRP Ledger Trust fondi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2021. aasta XRP Ledger Trust fondi stipendium

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö/uurimistöö on seotud digimajanduse valdkonnaga.

Stipendiumi suurus:

Stipendiumi summa bakalaureuseõppe üliõpilastele on 1500 eurot, magistriõpe üliõpilastele 2000 eurot ja doktoriõppe üliõpilastele 3000 eurot, igal aastal antakse välja igas õppeastmes 2-3 stipendiumi.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • uurimistöö kavand ja põhjendus, kuidas see seondub digimajanduse valdkonnaga (kuni 2 lk.) või teaduspublikatsiooni fail;
  • õppekorralduse spetsialistilt tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne);
  • juhendava õppejõu soovitus.

Taotlemise tähtaeg:

22. november 2021 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.