2021. aasta Valter Niiluse stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2021. aasta Valter Niiluse stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikoolis läänemeresoome keelte ja eesti murrete uurimisvaldkonnas õppivaid tudengeid ja kraadiõppureid nende õppe- ja teadustöös.

Stipendiumi suurus:

Kaks 1 500 euro suurust stipendiumi.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikoolis läänemeresoome keelte ja eesti murrete uurimisvaldkonnas õppivad bakalaureuseõppe üliõpilased (alates 3. semestrist), magistrandid ja doktorandid.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukust ning erialast ja ühiskondlikku tegevust.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • ülevaade teadustööst (piisab ka elektroonses taotluses vastavasse lahtrisse sisestatud ülevaatest);
  • õppekorralduse spetsialistilt tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne).

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2021 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.