2021. aasta Tartu Ülikooli Seitsmenda Samba Fondi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2021. aasta Tartu Ülikooli Seitsmenda Samba Fondi stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Tartu Ülikooli Seitsmenda Samba fond on asutatud 1998. aastal eesmärgiga välja anda stipendiume Tartu Ülikooli silmapaistvaimatele üliõpilastele. Fondile pani nime Tartu Ülikooli Sihtasutuse patroon president Lennart Meri, viidates seitsmendale sambale kui tarkusesambale.

Stipendiumite arv ja suurus:

Neli 1500 euro suurust stipendiumi.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida kõigi valdkondade edukad bakalaureuseõppe üliõpilased (alates 2. aastast), magistrandid ja doktorandid. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab isikuandmeid, ülevaadet taotleja haridus- ja töökäigust ning ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi taotlemiseks, ülevaadet erialasest teadustegevusest, stipendiumi kasutamise eelarvet, õppejõu soovitust);
  • õppekorralduse spetsialistilt tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne).

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2021 (k.a)

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.