2021. aasta Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi eripedagoogika stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2021. aasta Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi eripedagoogika stipendium

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli eripedagoogika eriala magistriõppe II aasta üliõpilased, kes soovivad peale kutse omandamist töötada laste ja noortega.

Stipendiumi taotlemise eelduseks on magistritöö või magistrieksami teemavalik, mis kinnitab huvi ja valmisolekut nimetatud vanusegrupiga töötamiseks ning soov asuda tööle laste spetsialistina riigi poolt rahastatavat teenust pakkuvas asutuses.

Stipendiumi suurus:

Kaks 1800 euro suurust stipendiumi.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • õppekorralduse spetsialistilt tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne).

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2021 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.