2021. aasta professor Atko-Meeme Viru stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2021. aasta professor Atko-Meeme Viru stipendium

2021. aasta professor Atko-Meeme Viru stipendiumi pälvis TÜ meditsiiniteaduste valdkonna liikumis- ja sporditeaduste õppekava 2. aasta doktorant Ott-Erik Kalmus

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumi asutasid 2009. aastal noorte sporditeadlaste innustamiseks Eesti Olümpiaakadeemia ja hr. Neinar Seli.

Stipendiumi suurus:

Üks 2000 euro suurune stipendium

Kandideerimise nõuded:

Professor Atko-Meeme Viru stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli alla 40 aastased doktorandid, noorteadlased ja õppejõud, kes tegelevad uurimistööga liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas.

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja senise liikumis- ja sporditeaduste alase teadustöö tulemuslikkust, samuti tema panust liikumis- ja sporditeaduste populariseerimisse, kehalise kasvatuse ja spordi alase kõrghariduse, tervist väärtustava eluviisi ja olümpialiikumise edendamisse Eestis.

Kandideerimiseks esita:

Elektrooniline stipendiumitaotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid:

  • senine haridustee ja töökogemus (koolid, kursused, tööpraktika, teaduslike publikatsioonide loetelu);
  • ülevaade ühiskondlikust tegevusest;
  • ülevaade teadustegevusest (tegevus kahe viimase aasta jooksul teadlasena, teaduse populariseerijana, kehalise kasvatuse ja spordi alase kõrghariduse, tervist väärtustava eluviisi ja olümpialiikumise edendajana Eestis);
  • põhjendus stipendiumi saamiseks (stipendiumi kasutamise eesmärk ja tegevuskava selle saavutamiseks);
  • viimase kahe aasta vältel ülikoolivälistest allikatest saadud stipendiumite, toetuste, preemiate loetelu (stipendiumi, toetuse või preemia maksja nimetus, selle otstarve, saamise aeg ja summa);
  • juhendaja soovitus (doktorantidel, taotlusvormi osa).

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2021 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi