2021. aasta Liisa Kolumbuse stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2021. aasta Liisa Kolumbuse stipendium

2021. aasta Liisa Kolumbuse stipendiumi pälvisid: 

  •  Kristina Põšnograjev, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 3. aasta doktorant
  • Liis Ilves, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 4. aasta doktorant

Stipendiumi kirjeldus:

Liisa Kolumbuse mälestusfondi eesmärk on toetada eesti päritolu teadlaste ja üliõpilaste arstiteaduslikke uurimisi ja õpinguid.

Stipendiumite arv ja suurus:

Neli 2500 euro suurust stipendiumi.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna edukad doktoriõppe üliõpilased arstiteaduslike uurimistööde ja õpingute toetamiseks.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane- ja teadustegevus ning selle tähtsus rahva tervishoiule.

Kandideerimiseks esita:

  • Elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest ning teadustööst, põhjendust stipendiumi saamiseks ja juhendava õppejõu soovitust);
  • õppekorralduse spetsialistilt tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne).

Taotlemise tähtaeg:

01. november 2021 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.