2021. aasta Fred Kudu stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2021. aasta Fred Kudu stipendium

2021. aasta Fred Kudu stipendiumi pälvis TÜ meditsiiniteaduste valdkonna kehalise kasvatuse ja spordi õppekava 2. aasta magistrant Marielle Kleemeier.

Stipendiumi kirjeldus:

Fred Kudu nimelise stipendiumi eesmärgiks on anda õppetöös ja kergejõustiku edendamises väljapaistvaid tulemusi omavatele Tartu Ülikooli üliõpilastele võimalus täielikumaks pühendumiseks enda erialasele täiendamisele. Stipendiumi väljaandmist toetavad K-Klubi, Eesti Kergejõustikuliit ja Korporatsioon Fraternitas Liviensis. 

Stipendiumi suurus:

Üks 960 euro suurune stipendium.

Kandideerimise nõuded:

Fred Kudu stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli kõikide õppekavade ja õppetasemete edukad üliõpilased, kes omavad kergejõustiku edendamises väljapaistvaid tulemusi.

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppeedukust ning tema panust kergejõustiku edendamisse sportlasena, treeningrühmade juhendajana, võistluste ja muude spordiürituste korraldajana, spordikohtunikuna, Eesti koondvõistkonda toetava teadusgrupi liikmena jms.

Kandideerimiseks esita:

Elektrooniline stipendiumitaotlus(sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust).
Taotluses tuleb kirjeldada enda tegevust kahe viimase aasta jooksul sportlasena, treeningurühmade juhendajana, spordiürituste korraldajana, spordikohtunikuna, Eesti koondvõistkonda toetava teadustugigrupi liikmena jms.

Taotlemise tähtaeg:

11. november 2021 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee või tel 737 5852.