2021. aasta Flory ja Erik Kalve stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2021. aasta Flory ja Erik Kalve stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Fondi eesmärk kitsamas tähenduses on teadusliku uurimistöö edendamine ning noorte teadlaste ja üliõpilaste toetamine Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas nende edasiõppimisel, sh. enesetäiendamisel Põhjamaades.

Stipendiumi suurus:

Kaks 1500 euro suurust stipendiumi

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad taotlusi esitada majandusteaduskonna edukad üliõpilased kõigilt õppetasemetelt ning noorteadurid. Võrdsete kandidaatide puhul on eeliseks kuulumine Korp. Põhjalasse.

Stipendiumi määramisel võetakse arvesse taotleja erialalist edukust ning ühiskondlikku tegevust.

Kandideerimiseks esita:

  • Elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • õppekorralduse spetsialistilt tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne). 

Taotlemise tähtaeg:

1. oktoober 2021 (k.a)

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.