2021. aasta Dr. Leander-Georg Vehiku stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2021. aasta Dr. Leander-Georg Vehiku stipendium

2021. aasta Dr. Leander-Georg Vehiku stipendiumi pälvis TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 6. aasta üliõpilane Elis Tiivoja.

Stipendiumi kirjeldus:

Leander-Georg Vehiku nimeline stipendiumi eesmärk on toetada edukaid eesti päritolu Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilasi.

Stipendiumite arv ja suurus:

Üks 1500 euro suurune stipendium.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida meditsiiniteaduste valdkonna eesti päritolu üliõpilased, arstiteaduslike uurimistööde ja õpingute toetamiseks.

Kandideerimiseks esita:

  • Elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja teaduslikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja juhendava õppejõu soovitust).
  • Ülevaade teadustööst, publikatsioonidest, võistlustöödest ja ettekannetest (võib lisada elektroonilisele taotlusele).
  • Õppekorralduse spetsialistilt tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne).

Taotlemise tähtaeg:

01. november 2021 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.