2020. aasta Väliseesti külalisprofessori stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2020. aasta Väliseesti külalisprofessori stipendium

Väliseesti külalisprofessori stipendiumi pälvis professor Jaan Valsiner, kes viib läbi õppe- ja teadustööd 2021/2022. õppeaastal Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituudis.

Stipendiumi kirjeldus:

Väliseesti külalisprofessori programm on loodud Tartu Ülikooli liikmeskonna koostöö edendamiseks Eesti päritolu tippteadlastega ning rahvusülikooli ja tema rolli tutvustamisks maailmas. Fondi eesmärk on tagada nimekate välismaal töötavate eesti päritolu teadlaste töötamine Tartu Ülikoolis vähemalt ühe aasta või ühe semestri jooksul.

Stipendiumite arv ja suurus:

Üks 50 000 euro suurune stipendium üheks akadeemiliseks aastaks.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumi võib taotleda Eesti päritolu teadlane, kes töötab väljaspool Eestit asuvas ülikoolis või teadusasutuses.

Väliseesti külalisprofessor:

 • osaleb ülikooli õppe- ja teadustöös;
 • peab ülikoolis avalikke loenguid;
 • populariseerib oma teadusvaldkonda Eestis ja Tartu Ülikoolis;
 • võib vastastikusel kokkuleppel osaleda kõikide ülikooli valdkondade ja ülikooli asutuste töös;
 • võib nõuandva häälega eksperdi või külalisena osaleda komisjonide ja nõukogude töös.
Väliseesti külalisprofessori valimisel arvestatakse kandidaadi tegevuse vastavust Tartu Ülikooli ning tema valdkondade arengukavadele. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks kandidaadi erialane edukus ja ühiskondlik tegevus ning Tartu Ülikooli valdkondade poolt esitatud prioriteetsed teadusvaldkonnad.

Kandideerimiseks esita:

  Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Sihtasutuse juhatusele väljakuulutatud tähtajaks vabas vormis avaldus koos lisamaterjalidega:

  • elulugu (mis sisaldab andmeid taotleja kohta, ülevaadet hariduskäigust ja erialasest tegevusest);
  • ülevaade kavandatavast tegevusest Tartu ülikoolis;
  • vastuvõtva Tartu Ülikooli valdkonna kinnitus.

Taotlemise tähtaeg:

1. oktoober 2020

Stipendium antakse üle:

Rahvusülikooli 100. aastapäeva aktusel 1. detsembril 2020.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)