2020. aasta Tartu Raefondi preemia — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2020. aasta Tartu Raefondi preemia

Preemia kirjeldus:

Tartu Raefondi preemia (edaspidi preemia) on Tartu linna ja Tartu Ülikooli Sihtasutuse koostöös välja antav preemia Tartu Ülikooli õppejõule või teadustöötajale või õppejõudude või teadustöötajate rühmale ühise töö eest.

Preemia suurus:

2700 euro suurune preemia

Kandideerimise nõuded:

Preemia on mõeldud TÜ õppejõule või teadustöötajale või õppejõudude või teadustöötajate rühmale tema või nende tunnustamiseks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitleva silmapaistva teadus-, õppe- või arendustöö tulemuse eest, samuti samasuunalise teadus- ja õppetegevuse arendamise eest.

Preemiale saab kandideerida isik(ud), kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn.

Kandideerimiseks esita:

Kandidaate võivad esitada teaduskonnad, instituudid, teadusasutused, ülikooli asutused jm. üksused, taotleda võib ka isik ise. Esildistes ja taotlustes tuleb selgelt lahti kirjutada kellele ja missuguste teenete eest stipendiumit taotletakse.

Esildised ja taotlused esitada TÜ Sihtasutusele vabavormilistena e-posti (tysiht@ut.ee), siseposti teel või postiga aadressil Ülikooli 18, Tartu.

Kandidaatide esitamise tähtaeg:

20. november 2020 (k.a)

Preemia antakse üle:

3. detsembril toimuval TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul.

Kandideeri julgelt ise ja ära unusta esitamast oma tublit kolleegi Raefondi preemiale!

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker)