2020. aasta Riigi Kinnisvara AS (RKAS) stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2020. aasta Riigi Kinnisvara AS (RKAS) stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendium on loodud aitamaks kaasa üliõpilaste õppimismotivatsioonile ja akadeemilise personali järelkasvule.

Taotleja uurimistöö teema peab olema seotud järgmiste valdkondadega: teadmispõhine ehitus, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakus, hoone ja linn ning töökeskkonna haldamine.

Stipendiumite arv ja suurus:

Bakalaureuseõppe stipendiumi suurus on 1350 eurot, magistriõppe üliõpilaste stipendiumi suurus 1800 eurot ning doktoriõppe üliõpilaste stipendiumi suurus on 2700 eurot. Stipendiumite arvu otsustab komisjon.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe edukad üliõpilased, kes vastavad järgmistele tingimustele: 

  • immatrikuleeritud Tartu Ülikoolis ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
  • kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5;
  • aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
  • planeeritav bakalaureusetöö keskendub järgmistele valdkondadele: teadmispõhine ja digitaalne ehitus ning selle juhtimine; hoonete keskkonnamõju ja jätkusuutlikkus; hoonete energiatõhusus, sisekliima ja tehnosüsteemid; kinnisvara korrashoid ja digitaliseerimine; avaliku ruumi loomine ja kujundamine; töökeskkonna disain;
  • võimalus teha koostööd AS-iga Riigi Kinnisvara (sh tasustatud praktika võimalus), täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja rahastaja vahelisest kokkuleppest;
  • valmisolek kohtuda Riigi Kinnivara AS-iga, et teha 5 minutiline liftikõne, mille käigus tutvustatakse oma bakalaureuse-, magistri- või doktoritöö projekti.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehe kaudu, mis sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks (motivatsioonikiri) ja juhendava õppejõu soovitust;

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2020 (k.a)


Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker)