2020. aasta Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2020. aasta Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium

2020. aasta Heidi-Ingrid Maaroosi stipendiumile taotlusi ei laekunud ning stipendium jäi välja andmata. Järgmine konkurss avaneb 1. oktoobril 2021. 

Stipendiumi kirjeldus:

Fondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna edukate üliõpilaste õpinguid ning tunnustada nende akadeemilist edukust.

Stipendiumi suurus:

Üks 1000 euro suurune stipendium

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega (k.a. stendiettekanne) kliinilise meditsiini valdkonnas ja kes omavad häid tulemusi õppe- ja teadustöös.

Stipendiumi kandidaatide hindamisel võetakse arvesse:
– konverentsil esitatud ettekande vastavust teadusettekande nõuetele ja kanditeerja osalust ette kantavas teadusprojektis;
– taotleja akadeemilist edukust;
– muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud Saare maakonnast pärit üliõpilased.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline taotlusvorm (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • motivatsioonikiri, kus tuleb eraldi välja tuua taotleja osalus teadustöös (võib lisada elektroonilise taotlusvormi vastavasse lahtrisse);
  • kokkuvõte konverentsil peetud ettekandest (lisada taotlusele).

Taotlemise tähtaeg:

10. november 2020 (k.a)

Stipendium antakse üle:

3. detsembril toimuval TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker)