2020. aasta Fred Kudu stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2020. aasta Fred Kudu stipendium

  2020. aasta Fred Kudu stipendiumi laureaat on Marielle Kleemeier. 

  Stipendiumi kirjeldus:

  Fred Kudu nimelise stipendiumi eesmärgiks on anda õppetöös ja kergejõustiku edendamises väljapaistvaid tulemusi omavatele Tartu Ülikooli üliõpilastele võimalus täielikumaks pühendumiseks enda erialasele täiendamisele.

  Stipendiumi suurus:

  Üks 960 euro suurune stipendium

  Kandideerimise nõuded:

  Fred Kudu stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli kõikide õppekavade ja õppetasemete edukad üliõpilased, kes omavad kergejõustiku edendamises väljapaistvaid tulemusi.

  Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppeedukust ning tema panust kergejõustiku edendamisse sportlasena, treeningrühmade juhendajana, võistluste ja muude spordiürituste korraldajana, spordikohtunikuna, Eesti koondvõistkonda toetava teadusgrupi liikmena jms.

  Kandideerimiseks esita:

  Elektrooniline stipendiumitaotlus(sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust).
  Taotluses tuleb kirjeldada enda tegevust kahe viimase aasta jooksul sportlasena, treeningurühmade juhendajana, spordiürituste korraldajana, spordikohtunikuna, Eesti koondvõistkonda toetava teadustugigrupi liikmena jms.

  Taotlemise tähtaeg:

  10. november 2020 (k.a)

  Stipendium antakse üle:

  3. detsembril toimuval TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

  Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

  Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker)