2019. aasta professor Ülo Leppiku stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2019. aasta professor Ülo Leppiku stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Fondi asutaja Dr. Ülo E. Leppik on Minnesota ülikooli professor, neuroloog. Stipendiumifondi eesmärk on toetada närvihaiguste (eriti epilapsia-alast) alast uurimistööd Tartu Ülikoolis.

Stipendiumi suurus:

Üks 3000 euro suurune stipendium

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arst-residendid ja doktorandid neuroloogia-alase uurimistöö toetuseks.

Stipendiumi määramisel arvestakse taotleja erialalist ja akadeemilist edukust ning stipendiumi kasutamise eesmärki.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • ülevaade uurimistööst  ja põhjendus, et see vastab stipendiumi eesmärgile (piisab ka elektroonses taotluses vastavasse lahtrisse sisestatud ülevaatest);
  • muud taotleja poolt vajalikuks peetavad dokumendid.

Taotlemise tähtaeg:

20. november 2019 (k.a)

Stipendium antakse üle:

4. detsembril toimuval TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker)