2019. aasta professor Atko-Meeme Viru stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2019. aasta professor Atko-Meeme Viru stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumi asutasid 2009. aastal noorte sporditeadlaste innustamiseks Eesti Olümpiaakadeemia ja hr. Neinar Seli.

Stipendiumi suurus:

Üks 2000 euro suurune stipendium

Kandideerimise nõuded:

Professor Atko-Meeme Viru stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli alla 40 aastased doktorandid, noorteadlased ja õppejõud, kes tegelevad uurimistööga liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas.

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja senise liikumis- ja sporditeaduste alase teadustöö tulemuslikkust, samuti tema panust liikumis- ja sporditeaduste populariseerimisse, kehalise kasvatuse ja spordi alase kõrghariduse, tervist väärtustava eluviisi ja olümpialiikumise edendamisse Eestis.

Kandideerimiseks esita:

Elektrooniline stipendiumitaotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid:

  • senine haridustee ja töökogemus (koolid, kursused, tööpraktika, teaduslike publikatsioonide loetelu);
  • ülevaade ühiskondlikust tegevusest;
  • ülevaade teadustegevusest (tegevus kahe viimase aasta jooksul teadlasena, teaduse populariseerijana, kehalise kasvatuse ja spordi alase kõrghariduse, tervist väärtustava eluviisi ja olümpialiikumise edendajana Eestis);
  • põhjendus stipendiumi saamiseks (stipendiumi kasutamise eesmärk ja tegevuskava selle saavutamiseks);
  • viimase kahe aasta vältel ülikoolivälistest allikatest saadud stipendiumite, toetuste, preemiate loetelu (stipendiumi, toetuse või preemia maksja nimetus, selle otstarve, saamise aeg ja summa);
  • juhendaja soovitus (doktorantidel, taotlusvormi osa).

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2019 (k.a)

Stipendium antakse üle:

4. detsembril toimuval TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker)