2019. aasta OÜ Sporrong Eesti ja Saaremaa valla stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2019. aasta OÜ Sporrong Eesti ja Saaremaa valla stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

OÜ Sporrong Eesti ja Saaremaa valla stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli üliõpilasele ettevõttega seotud aktuaalse teema uurimiseks või probleemi lahendamiseks. Stipendiumi väljaandmist rahastavad Saaremaa vald ja OÜ Sporrong Eesti. 

Stipendiumi suurus:

Üks 4500 euro suurune stipendium bakalaureuseõppe  ja üks 5500 euro suurune stipendium magistriõppe üliõpilastele.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida üliõpilased, kes:

  • õpivad Tartu Ülikooli bakalaureuseõppes (alates 3. semestrist) ja/või magistriõppes;
  • viivad praktikad läbi stipendiaatettevõttes;
  • seostavad sobivad uurimistööd ettevõttega;
  • lahendavad lõputöö raames elektrokeemia valdkonda kuuluvat probleemi  (1. kulla hõbeda, nikli, vase galvaanika osaline tootmistöö ja vannide analüüside tegemine; 2. hull cell igale vannile; 3. vajadusel lisaainete lisamine; 4. veepuhastusjaama töö jälgimine; 5. galvaanikaliini tootmisprogrammide süstematiseerimine ja korrastamine;  6. liinilt tuleva toodangu kvaliteedi kontroll; 7. käsivannide galvaanika; 8. valgehõbedaga toodete katmine; hapete puhastusprotsesside arendus).
  • peale kraadi omandamist Tartu Ülikoolis asuvad ettevõtte soovil vähemalt kahekordseks stipendiumi saamise perioodiks tööle LE ettevõttes.  

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehel, mis sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, motivatsioonikirja ja õppejõu soovitust) ;
  • essee (2-3 lehekülge) – ülevaade uuritavast teemast või lahendatavast probleemist, selle seos LE ettevõtte arenguga ja visioon võimalikest arendussuundadest.

Taotlemise tähtaeg:

15. detsember 2019 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker)