2019. aasta Hilda ja Harry Mägi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2019. aasta Hilda ja Harry Mägi stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Hilda Maria Mägi ja Harry Mägi stipendiumifondi eesmärgiks on toetada stipendiumitega eesti päritolu teadlaste (41. aasta vanuseni) ning kraadiõppurite arstiteaduslikke uurimisi ja õpinguid.

Stipendiumi suurus:

Üks 1500 euro suurune stipendium

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid, kraadiõppurid (integreeritud õppe puhul alates neljandast semestrist) ja noorteadlased (kuni 41. eluaastani).

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks taotleja õpeedukus, erialane- ja teadustegevus.

Kandideerimiseks esita:

Elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust).

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2019 (k.a)

Stipendium antakse üle:

30. novembril toimuval TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker)