2019. aasta Eesti Kindlustusseltside Liidu stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2019. aasta Eesti Kindlustusseltside Liidu stipendium

2019. aasta kevadsemestri stipendiaadid:

Linnet Puskar, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 1. aasta magistrant (1000 eurot)

Johannes Puusepp, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 2. aasta magistrant (1000 eurot)

Perttu Narvik, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 2. aasta magistrant (1000 eurot)

Risto Korb, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna finants- ja kindlustusmatemaatika õppekava 2. aasta magistrant (1000 eurot)

Merili Aaspalu, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 2. aasta magistrant (1000 eurot)

Kirill Smirnov, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 1. aasta magistrant (1000 eurot)


Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli kindlustus- ja finantsmatemaatika eesti- ja ingliskeelsetel magistriõppekavadel õppivate üliõpilaste õpinguid ning ühtlasi kindlustada vastava eriala spetsialistide järelkasv Eestis. Stipendiumi rahastab Eesti Kindlustusseltside Liit.

Stipendiumite arv ja suurus:

Kuni kuus 1000 euro suurust stipendiumi ühes semestris. Stipendium määratakse üheks semestriks. Vähemalt kaks stipendiumi antakse esimese aasta üliõpilastele.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida kindlustus- ja finantsmatemaatika eesti- ja ingliskeelsetel magistriõppekavadel õppivad üliõpilased, kes on olnud Eesti alalised residendid vähemalt kolm eelnevat aastat, kusjuures alalise residendi staatusega võrdsustatakse üldhariduse diplomi omandamine Eestis.

Stipendiumi taotlemise tingimused:
  • Stipendiumile saavad kandideerida üliõpilased, kellel on sõlmitud Tartu Ülikooliga magistriõppes õppeteenuse osutamise leping ja kes on täitnud õppeava vähemalt 30 EAP ulatuses semestri kohta.  
  • Stipendium määratakse üliõpilasele üheks semestriks korraga. Stipendiaadil on võimalik stipendiumi korduvalt taotleda.
  • Stipendiumi maksmine lõpetatakse akadeemilisele puhkusele jäämise, õpingute katkestamise või õpingute nominaalaja lõppemisele järgnevast kuust.

Stipendiumi määramisel võetakse arvesse taotleja erialane motivatsioon ja akadeemiline edukus.

Kandideerimiseks esita:

Elektrooniline stipendiumitaotlus(sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks). NB! Õppejõu soovituskiri ei ole kohustuslik (õppejõu kontaktide väljale võib sisestada taotleja nime ja e-posti aadressi).

Taotlemise tähtaeg:

18. veebruar 2019 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumid makstakse välja võrdsete maksetena (200€ kuus) viie kuu jooksul (veebruarist juunini k.a). Stipendiaadid on oodatud juuni keskel toimuvale TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtule.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker)