2019. aasta Chemi-Pharm AS-i stipendium mikrobioloogia alase teadustöö toetuseks — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2019. aasta Chemi-Pharm AS-i stipendium mikrobioloogia alase teadustöö toetuseksStipendiumi kirjeldus:

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli magistrantide, doktorantide ja noorteadlaste (kuni 41. a. ) meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia alast teadustööd. Stipendiumi väljaandmist rahastab AS Chemi-Pharm.

Stipendiumite arv ja suurus:

Üks 2000 euro suurune stipendium.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli magistrandid, doktorandid ja noorteadlased (kuni 41. a.), kes teevad oma teadustööd meditsiinilise mikrobioloogia või viroloogia valdkonnas.

Stipendiumi määramisel võetakse arvesse taotleja erialane edukus ja motivatsioon. Lisaks oodatakse stipendiumi saajalt valmisolekut vastastikkusel kokkuleppel ja tingimuste sobimisel teha koostööd AS Chemi-Pharmiga.

Kandideerimiseks esita:

  • Elektrooniline stipendiumitaotlus(sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust).
  • Lühiülevaade teadustööst (kuni 2 lk).

Taotlemise tähtaeg:

28. veebruar 2019


Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker)