2018. aasta Tartu Ülikooli Ametiühingu stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2018. aasta Tartu Ülikooli Ametiühingu stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumi eesmärk on toetada TÜ üliõpilaste õpinguid ja uurimistöid. Stipendiumite väljaandmist toetab Tartu Ülikooli Ametiühing. 

Stipendiumite arv ja suurus:

Üks 250 euro suurune stipendium bakalaureuseõppe üliõpilastele õpingute toetuseks ja
üks 500 euro suurune stipendium magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele uurimistöö toetuseks. 

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida edukad TÜ bakalaureuseõppe üliõpilased ja TÜ magistri- ja doktoriõppe üliõpilased, kes on olnud või on praegu TÜ Ametiühingu liikmed oma uurimistöö toetuseks või kelle uurimistöö teema on seotud TÜ Ametiühingu tegevusega. 

Kandideerimiseks esita:

Elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust).

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2018 (k.a)

Stipendium antakse üle:

29. novembril TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker)