2018. aasta Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liidu stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2018. aasta Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liidu stipendium

2018. aasta stipendiaadid: 

Anna Maria Ülviste, eripedagoogika ja logopeedia õppekava 2. aasta magistant (500 eurot)
Karin Lubja
, eripedagoogika ja logopeedia õppekava 2. aasta magistrant (500 eurot)

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli eripedagoogika ja logopeedia eriala magistritaseme üliõpilaste õpinguid ning motiveerida neid süvenema Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liidu asutuste patsientide spetsiifilistele vajadustele vastavatesse teemadesse/valdkondadesse.

Stipendiumite arv ja suurus:

Kaks 500 euro suurust stipendiumi.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida eripedagoogika ja logopeedi eriala magistriõppe üliõpilased.

Stipendiaadi valikul on eelistatud kandidaadid,  kes

  • on paistnud silma heade õppetulemustega
  • on valinud  õppekavas  rehabilitatsiooniasutuste tööd toetavaid aineid
  • on sooritanud  (vaatlus)praktika  mõnes ERL asutuses
  • tunneb süvendatud huvi töö vastu rehabilitatsiooniasutustes
  • on valinud  oma magistritööks rehabilitatsiooniasutuste spetsialistide igapäevatööga seonduva teema.

Kandideerimiseks esita:

Elektrooniline stipendiumitaotlus(sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks) ning lühiesse teemal "Miks mind huvitab töö rehabilitatsiooniasutuses?"

Taotlemise tähtaeg:

7. oktoober 2018 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendium(id) antakse üle TÜ eripedagoogika osakonna 50. aastapäeva konverentsi raames 19.-20. oktoobril 2018. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker)