2018. aasta AS Chemi-Pharmi stipendium keemia õppekavade üliõpilastele — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2018. aasta AS Chemi-Pharmi stipendium keemia õppekavade üliõpilasteleStipendiumi kirjeldus:

AS Chemi-Pharmi stipendium on loodud 2018. aastal, eesmärgiga toetada Tartu Ülikooli keemia õppekavadel õppivate bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilaste õppe- ja teadustööd. Stipendiumi väljaandmist rahastab AS Chemi-Pharm.

Stipendiumite arv ja suurus:

Üks 2000 euro suurune stipendium.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida keemia õppekavade bakalaureuse- ja magistriõppe edukad üliõpilased, kes:

    1. on sõlminud Tartu Ülikooliga õppeteenuse osutamise lepingu ja on täitnud õppekava vähemalt 30 EAP ulatuses semestri kohta;
    2. kaalutud keskmine hinne üle positiivsete tulemuste on vähemalt 4,0;
    3. soovivad pühenduda oma valdkonna edendamisele ning kellel on eesmärk areneda oma eriala tipptegijaks;
    4. on valmis kohtuma AS Chemi-Pharmi esindajaga;
    5. on valmis oma praktikad läbi viima AS Chemi-Pharmis.
Stipendiumi määramisel võetakse arvesse taotleja erialane motivatsioon ja akadeemiline edukus. 

Kandideerimiseks esita:

Elektrooniline stipendiumitaotlus(sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust).

Taotlemise tähtaeg:

1. oktoober 2018 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Novembri lõpus toimuval TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker)