2018./2019. aasta Apotheka farmaatsiaõppe- ja teaduse arendusfondi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2018./2019. aasta Apotheka farmaatsiaõppe- ja teaduse arendusfondi stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Apotheka farmaatsiaõppe –ja teaduse arendusfondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi üliõpilaste, doktorantide ja teadlaste praktilise farmaatsia  alast õppe- ja teadustööd. Stipendiumi väljaandmist toetab AS Magnum (edaspidi Asutaja).

Stipendiumite arv ja suurus:

  • Farmaatsia erialakonverentsidel osalemise toetus. Toetussumma suurus on 1000 eurot. Summa jaguneb pooleks proviisoriõppe üliõpilaste või farmaatsia instituudi doktorantide ja teadustöötajate vahel. Taotleja peab konverentsil esinema kas suulise või stendiettekandega.
  • Toetus külalisõppejõudude kaasamiseks proviisoriõppes ja proviisorite ning farmatseutide täiendõppes. Toetussumma suurus on 2000 eurot. Õppe rõhuasetus on suunatud apteegiteenuse arendamisele, parema nõustamispraktika rakendamisele ja mentorluse juurutamisele apteekides. Õppe- ja koolituskava töötatakse välja koostöös farmaatsia instituudiga.
  • Teadusartikli avaldamise toetus. Toetussumma suurus on 1000 eurot. Stipendiumi on võimalik taotleda praktilise farmaatsia alase teadusartikli avaldamisega seotud kulude katmiseks. Stipendiumi võivad taotleda proviisoriõppe üliõpilased, farmaatsia õppekava doktorandid või farmaatsia instituudi õppejõud ja teadurid.

Kandideerimiseks esita:

    Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil esitada TÜ sihtasutuse juhatusele elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehel, mis sisaldab andmeid taotleja kohta ning motivatsioonikirja.

Taotlemise tähtaeg:

Stipendiumeid on võimalik taotleda kogu õppeaasta jooksul. NB! Erandiks on proviisoriõppe üliõpilaste uurimistööde toetus, mida on võimalik taotleda ühe kuu jooksul pärast uurimistöö kaitsmist.

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker)