2017. aasta Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2017. aasta Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendium

2017. aasta Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendiumi pälvisid:
Jaak-Albert Metsoja
, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkond (500 eurot) link väitekirjale
Lauri Juhan Liivamägi, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkond (500 eurot) link väitekirjale
Hardo Becker, EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituut (500 eurot) link väitekirjale
Marko Teder, EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituut (500 eurot) link väitekirjale
Olga Einasto, TÜ sotsiaalteaduste valdkond (500 eurot) link väitekirjale

Taotleda saavad kõikide Eestis viimase kahe aasta jooksul kaitstud võõrkeelsete väitekirjade autorid oma väitekirja eestikeelse resümeega (vt. statuudist, missugustele kriteeriumitele peab resümee vastama).

Ühe stipendiumi suurus on minimaalselt 500 eurot. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon.

Taotlejal tuleb sihtasutuse juhatusele esitada elektrooniline stipendiumitaotlus, millele tuleb lisada:

a) resümee (muutmata kujul väitekirja resümee, lisada taotlusele pdf-failina);

b) link väitekirja veebiaadressile (lisada taotlusvormi faili);

c) diplomi koopia või tõend kaitsmise kohta (va TÜ lõpetanud üliõpilastel).

Taotluses võib jätta täitmata lahtrid 4, 6, 7 ja 9 (kuna hinnatakse resümeed, mitte edasist tegevust ega taotleja majanduslikku hetkeolukorda). Samuti ei ole tarvis lisada soovituskirja (soovitaja e-posti aadressi lahtrisse võib lisada enda e-posti aadressi ning e-mailile saabuvat automaatkirja võib ignoreerida).

Taotlejal tuleb taotlusvormi lahtris 5 selgelt välja tuua, millises valdkonnas soovitakse oma resümee hindamiseks esitada: täppisteadus, tehnikateadus, meditsiiniteadus, bioloogia-geograafia, keemia- ja molekulaarbioloogia, põllumajandusteadus, loodusteadus, sotsiaalteadus või humanitaarteadus.

NB! Antud stipendiumi puhul ei pea stipendiumi kasutamise osas aruannet esitama.

Taotluste esitamise tähtaeg on 6. märts 2017.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)