2017. aasta professor Olevi Kulli mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2017. aasta professor Olevi Kulli mälestusstipendium

2017. aasta professor Olevi Kulli mälestusstipendiumi pälvis Annika Meitern, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna botaanika ja ökoloogia õppekava 3. aasta doktorant.

Stipendiumit saavad taotleda kõikide Eesti avalik-õiguslike ülikoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased oma rahvusvahelistel teadusnõupidamistel osalemise ja erialaga seotud välismaa teadusasutuste juures töötamise toetuseks.

Välja on kuulutatud üks 1000 euro suurune stipendium.

Stipendium peab soodustama Eesti üliõpilaste arusaamist maailmateadusest, aitama luua kontakte sama eriala inimestega maailmas ja motiveerima üliõpilasi oma karjääri teadusega siduma. Stipendium peab kaasa aitama Eesti metsaökoloogia teaduse arengule maailma mastaabis.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Tartu Ülikooli Sihtasutusele järgmised dokumendid:

  • stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel (taotlus sisaldab ka juhendava õppejõu soovitust - vajalik lisada soovitaja nimi ja e-posti aadress, kuhu läheb automaatkiri lingiga, mille kaudu õppejõud saab soovituskirja üles laadida);

  • ülevaade uurimistööst ja põhjendus, et see vastab stipendiumi eesmärgile (kuni 3 lk, võib lisada ka taotluse vastava punkti alla);

  • tõend konverentsil ettekande esitamise kohta või vastuvõtva ülikooli / teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta.

  • NB! Palume uurimistöö ülevaate dubleerida ka inglise keeles ja saata elektroonselt.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2017.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)

Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 10. juuniks.