2017. aasta Olev ja Talvi Maimetsa stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2017. aasta Olev ja Talvi Maimetsa stipendium

2017. aasta Olev ja Talvi Maimetsa stipendiumi pälvisid Silva Lilleorg, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna molekulaar- ja rakubioloogia õppekava 3. aasta doktorant, Mariann Koel, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna molekulaar- ja rakubioloogia õppekava 3. aasta doktorant ja Johanna Luiga, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna geenitehnoloogia õppekava 1. aasta magistrant.

Stipendiumide eesmärgiks on toetada infektsioonhaiguste ja rakubioloogia alast õppe- ja teadustööd Tartu Ülikoolis.


Välja antakse kolm 1280 euro suurust stipendiumi.

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna infektsioonhaiguste eriala arst-residendid ning loodus- ja täppisteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle eriala või uurimistöö on seotud rakubioloogiaga.

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppetulemusi (magistrandid, doktorandid), erialalist edukust (arst-residendid), motivatsiooni edasiõppimiseks ja tulevikuplaani omandatud teadmiste rakendamiseks Eestis.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Tartu Ülikooli sihtasutusele:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialalisest tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, õppejõu soovitust, stipendiumi kasutamise eelarvet)
  • välismaal staźeerimise korral vastuvõtva kõrgkooli või kliiniku kinnitus taotleja vastuvõtmise kohta (saab lisada elektroonsele taotlusele).
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. juuni 2017.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852, 56 571 221 (Katrin Pärn)

Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 10. juuniks.