2017. aasta Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2017. aasta Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium

2017. aasta kevadsemestri Ole Golubjatnikovi mälestusstipendiumi pälvis Alvar Aasna, TÜ/TTÜ biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika õppekava 2. aasta magistrant.

Stipendiumi(de) eesmärgiks on populariseerida meditsiinitehnoloogia (meditsiinifüüsika ja biomeditsiinitehnika) eriala õppimist Tartu Ülikoolis.


Välja on kuulutatud üks 1500 euro suurune stipendium.

Stipendiumitele on oodatud kandideerima loodus- ja täppisteaduste valdkonna 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilased, kes jätkavad õpinguid järgmisel õppeaastal magistrantuuris meditsiinitehnoloogia valdkonnas ning biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika magistrandid.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada elektrooniline stipendiumitaotlus (taotlusvorm sisaldab isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, stipendiumi kasutamise kava ja taotleja tulevikuplaan, juhendava õppejõu soovitust).

Taotluste esitamise tähtaeg on 7. mai 2017.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)

Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 10. juuniks.