2017. aasta Nadia Walteri stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2017. aasta Nadia Walteri stipendium

2017. aasta Nadia Walteri stipendiumi pälvisid Kati Toom, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 2. aasta doktorant, Marianne Saard, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 2. aasta doktorant ja Oliver Härmson, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 5. aasta üliõpilane.

Välja on kuulutatud kuni kolm 2000 euro suurust stipendiumit.

Taotleda saavad Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid ja noorteadlased, kelle uurimistöö teemaks on närvihaigused, eriti neurodegeneratiivsed haigused.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada TÜ Sihtasutusele väljakuulutatud tähtajaks elektrooniline stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel (taotlus sisaldab ka lühiülevaadet erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, ülevaadet kavandatavast uurimistööst ja juhendava õppejõu soovitust).

Stipendiumi määramisel võetakse arvesse stipendiaadi õppeedukust, erialalist edukust ning uurimistöö taset ja olulisust.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2017.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)

Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 10. juuniks.