2017. aasta Kehakultuuriteaduskonna stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2017. aasta Kehakultuuriteaduskonna stipendium

2017. aastal jäi Kehakultuuriteaduskonna stipendium välja andmata.

Stipendiumi eesmärk on tunnustada kehalise kasvatuse ja spordi erialal kaitstud magistritööde põhjal koostatud ning avaldatud või avaldamiseks vastu võetud teaduspublikatsioonide autoreid, kelle magistritööde põhjal teaduspublikatsioon on koostatud.


Stipendiumi suurus on 500 eurot.
Stipendiumi rahastajad on Martin ja Kerli Mooses.


Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kehalise kasvatuse ja spordi ning füsioteraapia õppekaval magistritöö kaitsnud isikud, kelle magistritöö põhjal koostatud teaduspublikatsioon on kaitsmisele järgneva 12 kuu jooksul avaldatud või avaldamiseks vastu võetud rahvusvaheliselt tunnustatud teadusajakirjas, mis vastab Eesti Teadusinfosüsteemi publikatsioonide klassifikaatoris tasemele 1.1 ning kelle magistritöö kaitsmisest ei ole möödunud enam kui 12 kuud.

Kandideerimiseks tuleb taotlejal esitada TÜ sihtasutusele:
  • elektrooniline stipendiumitaotlus;
  • avaldatud või avaldamiseks vastu võetud publikatsiooni originaaltekst koos teadusajakirja kinnitusega töö vastuvõtmise kohta;
  • Eesti keeles ülevaade avaldatud või avaldamiseks esitatud teadustööst (kuni 2 lk.);
  • magistritööd juhendanud õppejõu või olulise panuse artikli kirjutamisse andnud uurimisgrupi liikme soovitus (taotlusvormi osana);
  • muud taotleja poolt vajalikuks peetavad dokumendid.
Taotluste esitamise tähtaeg on 5. juuni 2017.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)