2017. aasta Jaan Einasto rahvusvaheline stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2017. aasta Jaan Einasto rahvusvaheline stipendium

2017. aasta Jaan Einasto rahvusvahelise stipendiumi pälvis TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna füüsika õppekava 4. aasta doktorant Taavi Tuvi.

Fondi eesmärk on edendada Eesti innovaatilist arengut: (1) toetades astronoomia ja kosmosetehnoloogia alast rahvusvahelist koostööd Tartu Ülikooli, Tartu Observatooriumi ja teiste maailma ülikoolide ning teadusasutuste vahel, (2) toetades teadmiste populariseerimist noortes teadusliku maailmapildi kasvatamiseks.


Välja on kuulutatud üks 2000 euro suurune stipendium.

Stipendium määratakse välismaalt Tartu Ülikooli või Tartu Observatooriumisse teadustööd tegema tulevale doktorandile või teadurile või ühele Tartu Ülikooli või Tartu Observatooriumi doktorandile või teadurile rahvusvaheliseks koostööks teadustöös. Stipendiumi saaja peab olema doktorant või noor teadlane, kelle teadustöö on seotud astronoomia või kosmosetehnoloogia valdkonnaga.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb TÜ sihtasutusele esitada:
elektrooniline stipendiumitaotlus, mis sisaldab ülevaadet erialasest  ja ühiskondlikust tegevusest, juhendava õppejõu soovitust,  planeeritava teadustöö kulutuste eelarvet, kaasfinantseerimise allikaid ja summasid;
– ülevaade plaanitavast teadus- või uurimistööst;
– ülevaade plaanitavast teadust populariseeritavast tegevusest;
– valdkonna dekaani või instituudi juhataja soovitus;
– TÜ doktorantidel ja teaduritel vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta.

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja erialalist edukust, teadustöö aktuaalsust ja innovaatilisust ning stipendiumi kasutamise eesmärki.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2017.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)

Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 10. juuniks.