2017. aasta Heinz Martin Ederma stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2017. aasta Heinz Martin Ederma stipendium

2017. aasta Heinz Martin Ederma stipendiumi pälvis Mihkel Ilisson, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna keemia õppekava 3. aasta doktorant.

Heinz Ederma stipendiumifond on asutatud pr. Ülle Ederma poolt 1994. aastal oma abikaasa Heinz Ederma mälestuseks. Stipendiumi makstakse orgaanilist peensünteesi õppivale üliõpilasele, magistrandile või doktorandile.


Välja kuulutatakse üks 1000 euro suurune stipendium.

Stipendium määratakse ühele Tartu Ülikoolis orgaanilist sünteesi õppivale üliõpilasele või sama ala magistrandile või doktorandile eelneva stuudiumi jooksul saavutatud tulemuste eest.

Konkursist osavõtmiseks tuleb esitada sihtasutuse juhatusele elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehel (taotlus sisaldab ka õppejõu soovitust - vajalik lisada soovitaja nimi ja e-posti aadress, kuhu läheb automaatkiri lingiga, mille kaudu õppejõud saab soovituskirja üles laadida).

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase edukus stuudiumil ja orgaanilises keemias ning kalduvus rakendada oma teadmisi teaduslikus uurimistöös.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2017.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)

Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 10. juuniks.