2017. aasta Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2017. aasta Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium

2017. aasta Eestikeelse terminoloogia sihtstipendiumi pälvisid:
Nele Nutt, TTÜ inseneriteaduskonna lektor (850 eurot)
Madis Vasser, TÜ arvutiteaduse instituudi 1. aasta doktorant (700 eurot)
Anne Kokkov, TÜ filosoofia ja semiootika instituudi 4. aasta doktorant (650 eurot)

Stipendiumit saavad taotleda kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide üliõpilased, õppejõud ja teadustöötajad, kelle õppe- või uurimisvaldkond on seotud eestikeelse terminoloogia ja selle arendamisega või kes arendavad eesti terminoloogiat oma mis tahes eriala doktoritöö osana.

Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon.

Taotlemiseks tuleb esitada elektrooniline stipendiumitaotlus, millele lisada:

1) teadustöö lühikokkuvõte (resümee);

2) üliõpilastel juhendava õppejõu, teistel teaduskonna/instituudi või teadusasutuse juhi soovitus koos tema kontaktandmetega (elektroonilise taotluse osa - lisada tuleb vaid soovitaja nimi ja e-posti aadress ning pärast taotluse esitamist läheb sisestatud aadressile automaatkiri lingiga, mille kaudu õppejõud saab soovituskirja ise üles laadida);

3) muud kandidaadi poolt vajalikuks peetavad materjalid;

Taotluses võib jätta täitmata lahtrid 4 ja 9.

Taotlusi saab esitada 6. märtsini 2017.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)