2017. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2017. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

2017. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi pälvisid:
Deniss Sõritsa, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 4. aasta doktorant (1500 eurot);
Kadri Rekker, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 4. aasta doktorant (2000 eurot);
Daisy Kudre, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna rahvatervishoiu õppekava 1. aasta magistrant (3000 eurot);
Birgitta Ots, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna õigusteaduse õppekava 1. aasta magistrant (2000 eurot);
Gert Sinoloo, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna rahvusvaheliste suhete ja regiooniuuringute õppekava 1. aasta magistrant (2000 eurot);
Anastasia Pavelkovich, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 4. aasta doktorant (2200 eurot);
Elen Vettus, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna onkoloogia õppekava 4. aasta arst-resident (2300 eurot).

Stipendiumideks jagatakse välja kuni 13 500 eurot.

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi eesmärgiks on toetada majanduslikku abi vajavaid eesti soost üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes.

Stipendiumi(de)le saavad kandideerida:
Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid ja magistrandid, kelle õppe- ja teadustöö on seotud arstiteadusega;
Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arst-residendid, kusjuures muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud teadustööd tegevad ja eakate meditsiiniga tegelevad arst-residendid;
Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimisvaldkonnaks on riiklik-poliitilised teemad.

Taotlemiseks tuleb sihtasutusele esitada:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab isikuandmeid, ülevaadet taotleja haridus- ja töökäigust ning ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi taotlemiseks, ülevaadet erialasest teadustegevusest,  stipendiumi kasutamise eelarvet). Täitmata võib jätta taotlusvormi p. 9 ‘Majandusliku hetkeolukorra kirjeldus’;

  • õppejõu soovitus (vajalik lisada soovitaja nimi ja e-posti aadress, kuhu läheb automaatkiri lingiga, mille kaudu õppejõud saab soovituskirja üles laadida);

  • vastuvõtva kõrgkooli/teadusasutuse kinnitus või konverentsil osalemise kinnitus (saab lisada elektroonsele taotlusele).
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2017.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)

Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 10. juuniks.