2016. aasta Voldemar Jaanbergi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2016. aasta Voldemar Jaanbergi stipendium

2016. aastal pälvisid Voldemar Jaanbergi stipendiumi järgmised majandusteaduskonna üliõpilased: Teele Treiel, Epp Kõster, Nataliia Ostapenko, Mykola Herasymovych ja Isaac Nana Akuffo.

Välja on kuulutatud viis 2000 euro suurust stipendiumi.

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrandid, doktorandid ja doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud.

Kandideerimiseks tuleb sihtasutusele esitada elektrooniline stipendiumitaotlus (taotlusvorm sisaldab ka ülevaadet taotleja erialasest ja teaduslikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust).

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks taotleja õppeedukus (magistrandid, doktorandid), erialane tulemuslikkus ning ühiskondlik tegevus.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2016

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)