2016. aasta Riigi Kinnisvara AS stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2016. aasta Riigi Kinnisvara AS stipendium

2016. aasta sügissemestril ei osutunud Tartu Ülikooli kandidaadid Riigi Kinnisvara AS stipendiumile valituks.

Stipendium on loodud aitamaks kaasa üliõpilaste õppimismotivatsioonile ja akadeemilise personali järelkasvule.

Magistriõppe üliõpilastele on välja kuulutatud üks 1818 euro suuruse stipendium ja doktoriõppe üliõpilastele üks 2727 suuruse stipendium.

RKAS stipendium magistriõppe üliõpilastele

Välja on kuulutatud üks 1818 euro suurune stipendium.

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli magistriõppe üliõpilased, kes vastavad alljärgnevatele eeldustele:
a. uurimistöö teema on seotud järgmiste valdkondadega: teadmispõhine ehitus, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakus, hoone ja linn ning töökeskkonna haldamine.
b. kahe viimase semestri kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5 viie punkti skaalal.
c. soov omandada valitud erialal ülikooliharidus ja teha koostööd RKASiga.
d. aktiivne eluhoiak ja soov pühenduda uuritava valdkonna edasi arendamisele.

Üliõpilane võib tulla välja ka mõne muu ideega, mis ei ole loetelus, kuid on seotud RKASi tegevustega.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb üliõpilasel esitada TÜ sihtasutuse juhatusele:

  • elektrooniline taotlus TÜ sihtasutuse kodulehe kaudu sihtasutus.ut.ee (sisaldab andmeid taotleja kohta, curriculum vitae, ülevaadet ühiskondlikust- ja teadustööst, õppejõu soovitust ja stipendiumi kasutamise eelarvet);

  • isiklik avaldus, kus muuhulgas tuleb tuua välja: 1) lõputöö teema ja selle aktuaalsus/uudsus; 2) millist lisaväärtust annab lõputöö Eesti ehitus- või kinnisvarasektorile; 3) põhjus, miks peaks hindamiskomisjon just selle taotluse kasuks otsustama; 4) kas üliõpilane on saanud või taotleb samal õppeastmel ka teisi stipendiume;

  • õppejõu, praktika või lõputöö juhendaja soovitus (elektroonilise taotluse osa);

  • teadustöö kirjeldus koos probleemipüstituse, võimalike hüpoteeside ja viidetega kasutatava kirjanduse allikatele, töö juhendaja/kaasjuhendaja nimed ning töö plaanitav valmimise tähtaeg (pdf-dokumendina).
Taotluse esitamise tähtaeg on 30. oktoober 2016
____________________________________________________________________________________________________________________

RKAS stipendium doktoriõppe üliõpilastele

Välja on kuulutatud üks 2727 euro suurune stipendium.

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli doktoriõppe üliõpilased, kes vastavad alljärgnevatele eeldustele:
a. uurimistöö teema on seotud järgmiste valdkondadega: teadmispõhine ehitus, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakus, hoone ja linn ning töökeskkonna haldamine.
b. kahe viimase semestri kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5 viie punkti skaalal.
c. soov omandada valitud erialal ülikooliharidus ja teha koostööd RKASiga.
d. aktiivne eluhoiak ja soov pühenduda uuritava valdkonna edasi arendamisele.

Üliõpilane võib tulla välja ka mõne muu ideega, mis ei ole loetelus, kuid on seotud RKASi tegevustega.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb üliõpilasel esitada TÜ sihtasutuse juhatusele:

  • elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehe kaudu sihtasutus.ut.ee (sisaldab andmeid taotleja kohta, curriculum vitae, ülevaadet ühiskondlikust- ja teadustööst, õppejõu soovitust ja stipendiumi kasutamise eelarvet);

  • isiklik avaldus, kus muuhulgas tuleb tuua välja: 1) lõputöö teema ja selle aktuaalsus/uudsus; 2) millist lisaväärtust annab lõputöö Eesti ehitus- või kinnisvarasektorile; 3) põhjus, miks peaks hindamiskomisjon just selle taotluse kasuks otsustama; 4) kas üliõpilane on saanud või taotleb samal õppeastmel ka teisi stipendiume;

  • juhendaja soovitus (elektroonilise taotluse osa);

  • teadustöö kirjeldus koos probleemipüstituse ja hüpoteesidega, töö juhendaja/kaasjuhendaja nimed ning töö plaanitav valmimise tähtaeg (pdf failina).
Taotluse esitamise tähtaeg on 30. oktoober 2016

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852, 56 571 221 (Katrin Pärn)